Програмиране за деца

Курсове в изследователски стил съчетаващи математика и изкуство. Водещ - Цветелин Андреев.

Предстои сформиране на групи за деца над 12 години:

Цветелин Андреев е програмист и учител. Адаптира част програмата по програмиране за начинаещи "С костенурката напред" за съвременни български деца. 10 години участва в създаването и развитието на софтуерна компания. Дипломиран учител по информатика и информационни технологии. През курсове и онлайн обучения е запознат с методите на конструкционизма, Мария Монтесори, ненасилствена комуникация, Валдорфската педагогика. Води Училище по Добродетели за деца от 6 до 11 години и курсове за обучители. Свири на гайда и кавал.

за курса

Защо

Светът около нас се променя толкова бързо, че за да могат децата да са подготвени за бъдещето е необходимо образованието сега да подпомогне те да станат адаптивни и балансирани личности. Първото гарантира, че каквото и предизвикателства да срещнат те ще се справят. Второто подкрепя първото да стане по добър за тях, околните и цялото начин. Днес всички искат да бъдат програмисти, но дали ще има такава професия след 10 години?

Програмиране. Изследователски стил. Изкуство

Създаването на програми в специални образователни среди и тяхното споделяне подпомага процеса на учене /learning by making/. Чрез изследователския подход децата се учат задават въпроси, да формулират оригинални идеи и хипотези, да експериментират - съществени умения за една адаптивна личност. Препратките към изкуство и природни науки правят заниманията интересни и смислени. Пример: Закони на Нютон и земно притегляне учим чрез игра, в която се управлява ракета кръжаща в орбита около земята. Децата трябва да симулират земното притегляне, да формулират хипотеза за силите, които действат между ракетата и земята и да експериментират. Всичко това се случва докато се забавляват и споделят резултата от работата си - колко време са успели да се задържат в орбита.

Цели

Да предаде отношение към създаването на програми като средство за активно учене, подобряване на мисленето, формулиране на материализирани хипотези и творческа изява.

Да запознае участниците с приложенията на информатиката в разнообразните човешки дейности чрез решаване на задачи от математика, физика, музика, рисуване, анимация, създаване на компютърни игри и истории, граматика.

Да се създадат програми в екип, които могат да се споделят.

За курса

Курсът съдържа задачи и проекти от учебниците по информатика на Проблемната група по образованието (ПГО) преработени за Scratch - среда за програмиране и редактиране на идеи от MIT. Запазени са рисунките на Доньо Донев и шеговитите коментари към задачите и уроците. Курсът се базира на принципите на ЛОГО-философията на Сиймър Пепърт (MIT, Boston) и на дългогодишния опит в преподаването на програмиране и най-вече – в ученето чрез програмиране на Проблемна група по образованието /Сендовската система/), който се разпространява от БАН в лицето на доц. д-р Евгения Сендова и професор Тони Чехларова.

За кого

Курсовете са предназначени за деца над 12 годишна възраст. Родителите също са поканени да участват. Част от упражненията са подходящи и за по-малки деца. За деца от 6 до 12 години Цветелин води занимания по програмата за обучение „Виолетовата жаба“ с упражнения за концентрация на вниманието, усилване на паметта, координация, баланс на ляво и дясно полукълбо през игри.

Кой

През последните 15 години Цветелин участва в проекти свързани с програмиране, образование, музика. Занимава се с програмиране от дете. 10 години участва в създаването и развитието на софтуерна компания. През 2016 година започва образованието и практиката си като учител. Завършва педагогически курсове към Фондация Родители Учители Деца, Софийски Университет, БАН, няколко курса за хуманни педагогики (Валдорфска, Монтесори, Слънчева). Води Училище по Добродетели за деца между 6 и 11 години и обучава учители. Свири на гайда и кавал, организира музикални приказки за деца с фолклорни елементи. Създател kabagaida.com - сайт за онлайн обучение по гайда. С групата си през 2016 свири в САЩ, UK, Гърция с общо над 25 участия. Съосновава и координира родителски кооператив Бистрица - детска градина в близост до природата. Баща е на две деца. Живее в Бистрица, София-град. Повече за него има на личния му сайт: www.flowerlin.net

за информация и записване - Цветелин Андреев